2007 yılından bu yana 183 kişinin polis kaynaklı yaşamını yitirdi.

05 Şubat 2015 Perşembe, 22:00
2007 yılından bu yana 183 kişinin polis kaynaklı yaşamını yitirdi.

polis-mudahalesi

8 yılda 183 kişi polis kaynaklı öldü

Oğlu Baran Tursun’nun polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından kurulan ailesinin kurduğu Baran Tursun Vakfı’nın paylaştığı bilgiye göre; “Polisin Öngörüsü, Makul Şüphesi ve Taktiri Sonucunda 183 Kişi Öldü” denildi.

Haziran 2007 yılında Meclis İçişleri komisyonunda dahi görüşülmeden alelacele TBMM genel kuruluna sunulan ve kabul edilen 2559 sayılı Kanunun 16. Maddesine eklenen “Kendi öngörüsü ve taktiri ile zor ve silah kullanma” serbestîsini getiren yasayı işaret eden BARANSAV, “Haziran 2007 yılında yasallaşan bu haliyle, polise silah kullanma serbestîsinden ziyade, polise öldürme serbestîsi verilmiştir. Zira kanunun yürürlüğe girdiği 2007 yılından bu güne dek, polisin öngörüsü veya soyut kavramlara dayalı makul şüphesi sonucu 183 kişinin yaşam hakları ihlal edilmiştir. Devleti korumak ve kollamak’ adına işlenen bu cinayetler, insan hakları ve hukuk ihlâlleri, devletin bekâsının her şeyin önüne geçtiği Türkiye’de olağandan sayılmaktadır” dedi.

“Failin polis olduğu bu neviden davalarda, yargı açıkça taraf olmuştur. Yargının bu tarafgir müsamahası sonucunda, ülkemizde polisin öldürme gücü artmış, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği kadar yükselmiş ve seri cinayetler haline dönüşmesi teşvik edilmiştir” denilen açıklamada

“Talebimiz: PVSK’da değişiklik ön gören ve polise öldürme yetkisini veren yasa tasarılarının TBMM’de olduğu bir dönemde, ekte sunduğumuz “Failin Polis Olduğu Ölüm Olayları Raporu” nu tetkik etmenizi ve 2559 sayılı Kanunun 16. Maddesine eklenen “Kendi öngörüsü ve taktiri ile zor ve silah kullanma” serbestisine kısıtlamalar getirilmesi için çalışmalar yapılmasını, bircik evlatlarını polis kurşununa kurban vermiş aileler adına Türkiye kamuoyundan arz ve talep ederim” ifadelerine yer verildi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tarafsız,gerçekci Haber Sitesi Tasarım ve Programlama: